logo

logo

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่องรับสมัครอาสาสมัคร ร่วมทาสิแผงจำนวน 300 แผง
                                                          ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต 
                                            เรื่องรับสมัครอาสาสมัคร ร่วมทาสิแผงจำนวน 300 แผง              https://goo.gl/forms/0sGByFWU9GRjVixz2

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่อง เทศกาลกินเจ

                                   


                                    ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต

                               เรื่อง เทศกาลกินเจ สวนหลวง - สามย่าน
                                                   

ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่อง ขอเชิญอ่านในรูปของอีบุ๊กและดาวน์โหลดหนังสือ “เสด็จสู่แดนสรวง : ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ”

 

                ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่อง ขอเชิญอ่านในรูปของอีบุ๊กและดาวน์โหลดหนังสือ “เสด็จสู่แดนสรวง : ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ”

                 หนังสือที่มีความหนากว่า 400 หน้า จัดทำขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มิวเซียมสยาม เพื่อเป็นหนังสือวิชาการว่าด้วยพระราชพิธีพระบรมศพและพระเมรุมาศในมุมของประวัติศาสตร์ ศิลปะโบราณคดี และคติความเชื่อที่ว่าด้วยความตาย

                 เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้เป็นบทความที่เขียนโดยคณาจารย์ นักวิชาการ นักเขียนที่มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึก และมีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มานุษยวิทยา ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการเรียนประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของไทย

https://goo.gl/7drtqf

ขอบคุณข้อมูลจาก มิวเซียมสยาม

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่อง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                       ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต

             นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าชมแล้ว ตั้งแต่อังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-18.00 น. ทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

            เรียนรู้การทรงงานของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกในรูปแบบใหม่ จำลองโลกเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีสื่อดิจิตัลใหม่ล่าสุด 4D VIRTUAL MAPPING, VIRTUAL REALITY, AUGMENTED REALITY และ INTERACTIVE DIGITAL LIBRARY เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาญาณ แนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ตลอดระยะเวลาทรงครองราชย์ 70 ปี ผู้ชมสามารถสืบค้นและเลือกโหลดข้อมูลที่สนใจผ่านเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ เพื่อนำไปศึกษาต่อได้
         
           สนใจเข้าชมได้ตามเวลาข้างต้น และติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะล่วงหน้าได้ที่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 063 205 9009, 063 205 0990


วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

ประกาศจากงานกิจการนิสิต เรื่อง การทำงานใช้ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

                                                       ประกาศจากงานกิจการนิสิต 
                                    เรื่อง การทำงานใช้ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 
                                                ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต ขอแนะนำโครงการ cashless society จ่ายค่าอาหารโดยไม่ต้องใช้เงินสด พร้อมโปรโมชั่นซื้ออาหารในราคาหนึ่งบาทในวันงาน เริ่มที่โรงอาหาร ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร วันอังคารที่ 26 กันยายน เวลา 10.30 - 16.30 น. ครับ

                                                            ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต
ขอแนะนำโครงการ cashless society จ่ายค่าอาหารโดยไม่ต้องใช้เงินสด พร้อมโปรโมชั่นซื้ออาหารในราคาหนึ่งบาทในวันงาน เริ่มที่โรงอาหาร ติดกับอาคารมหาจักรีสิรินธร วันอังคารที่ 26 กันยายน เวลา 10.30 - 16.30 น. ครับ
 
ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่อง การรับสมัครงานตำแหน่งครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

                                                        ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต
                                  เรื่อง การรับสมัครงานตำแหน่งครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติประกาศจากงานกิจการนิสิต เรื่อง การทำงานใช้ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)

                                                         ประกาศจากงานกิจการนิสิต 
                                     เรื่อง การทำงานใช้ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
                                                 ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์จากกิจการนิสิต เรื่อง งานวันทรงดนตรี

                                                 ประชาสัมพันธ์จากกิจการนิสิต
วันทรงดนตรีเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณาจารย์และนิสิตจุฬาฯที่ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีที่ประสูติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นิสิตจุฬาฯเข้าเฝ้าฯเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2500 ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งกับนายสันทัด ตัณฑนันทน์ หัวหน้าวงดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาฯ สมัยนั้นว่าจะนำวงลายครามมาบรรเลงที่จุฬาฯ งานวันทรงดนตรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นอกจากจะทรงดนตรีแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานข้อคิดแก่นิสิตจุฬาฯ และพระราชทานความเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศอันอบอุ่น สนุกสนานและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯมาทรงดนตรีที่จุฬาฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2501 – พ.ศ. 2516 เนื่องจากทรงมี พระราชภารกิจเพิ่มขึ้นจึงไม่ได้เสด็จฯมาทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยอีก
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพ

                                           


                                 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพ