logo

logo

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำทีม (Liaison Officer) การแข่งขันแบดมินตัน รายการ TOTAL BMF THOMAS AND UBER CUP 2018

ประชาสัมพันธ์ จากงานกิจการนิสิต เรื่อง โครงการภาษา วัฒนธรรมและการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่น (Waseda JapanStusy Trip 11)ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่อง ปฏิทินกิจกรรม เดือนมีนาคม 2561 (CUVIP)


ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่อง การบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์


ประกาศจากงานกิจการนิสิต เรื่อง ผลพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอนของคณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 6)


ประกาศ จากงานกิจการนิสิต เรื่อง ผลพิจารณาทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอนของคณะอักษรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (ฉบับที่ 5)


วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม "อักษรฯ ของมันต้องมี (ในการทำงาน)"
ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการละคร เพื่อการพัฒนา ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน                สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการละคร   เพื่อการพัฒนา ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
               ๑. หัวข้อศิลปะการละครเพื่องานโฆษณา ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/wWgzujMp8X9EFp1y1
               ๒. การเสวนาในหัวข้อ “ศาสตร์ศิลปะการละครสู่การพัฒนาศิลปะการแสดงประเภทต่าง ๆ” โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน งานเพลง โฆษณา และภาพยนตร์ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/gh628T4NTSQsnYzs1


                       

ประชาสัมพันธ์ จากงานกิจการนิสิต เรื่อง ประกาศรับสมัครงานของนิสิตสาขาวิชาภาษาจีน
                                                  งานของ AATI สำหรับนิสิตสาขาภาษาจีน

                                     1. Fourth year students study Chinese: 100 Translators
                                    2.Chinese Thai Translator for QC Job: 10 (Quality Control)

                                                                           ติดต่อ
                                                           maneeratsaw@hotmail.com