logo

logo

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประกาศ จาก งานกิจการนิสิต เรื่อง รายชื่อนิสิตคณะอักษรศาสตร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ประเภท คประกาศ จาก งานกิจการนิสิต เรื่อง รายชื่อนิสิตคณะอักษรศาสตร์ 
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ประเภท ค
ประกาศ จาก งานกิจการนิสิต เรื่อง รายชื่อนิสิตคณะอักษรศาสตร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ประเภท ข 2ประกาศ จาก งานกิจการนิสิต เรื่อง รายชื่อนิสิตคณะอักษรศาสตร์ 
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ประเภท ข 2


ประกาศ จาก งานกิจการนิสิต เรื่อง รายชื่อนิสิตคณะอักษรศาสตร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ประเภท ข 1ประกาศ จาก งานกิจการนิสิต เรื่อง รายชื่อนิสิตคณะอักษรศาสตร์ 
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ประเภท ข 1 


วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต กิจกรรม ยกไอเดีย ยกร้าน ยกมา ณ สยาม

                           ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต กิจกรรม ยกไอเดีย ยกร้าน ยกมา ณ สยาม
   
   หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ สนใจออกร้านงานเก๋ ๆ ในเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ             ครั้งที่ 2 ณ สยามสแควร์ ซอย 5 สามารถส่งรายละเอียดการสมัครได้ที่ 
bangkokart2017@gmail.com โดยแนบรูปตัวอย่างานค้า
ชื่อจริง นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และชื่อร้านค้า ออกร้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 
พบกันทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ที่ 1 และ 3 ของเดือน จนถึงเดือนกันยายน 

สอบถามเพิ่มเติมที่ 
092 361 0610 
กดไลค์ กดแชร์ หรือดูภาพกิจกรรมที่ผ่านมาได้ที่ 
https://www.facebook.com/Bangkok-Art-Festival-673847802753525/

ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เชิญชวนอาสา นิสิตจุฬา ช่วยงานกาชาด

                                                        ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต
                                                   เชิญชวนอาสา นิสิตจุฬา ช่วยงานกาชาด

ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต งานเสวนาวิชาการ "เส้นทางสายไหม ศตวรรษที่ 21 วิกฤตหรือโอกาส"

                                                       


                                                   
                                                          ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต 

                 ปีพ.ศ.2556 ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ประกาศยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21     ที่มีชื่อเรียกว่า “One Belt One Road (OBOR)” เพื่อเชื่อมโยงระบบรถไฟ ท่าเรือ ถนน และขยายการค้า ครอบคลุมพื้นที่ทวีปเอเชีย แอฟริกา และยุโรป รวม 68 ประเทศ ผ่านเส้นทางต่างๆ ทั้งทางบกและทางทะเล โดยจีนพร้อมจะสนับสนุนเงินจำนวน 5 แสนล้านบาทเข้ากองทุนเส้นทางสายไหม ช่วยเหลือประเทศต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์นี้สร้างความหวังให้ภาคธุรกิจของจีนที่ต้องการโอกาสในการขยายช่องทางการค้า ในขณะเดียวกันก็สร้างความหวังให้แก่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุดังกล่าว ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่จึงถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของจีนในการเพิ่มบทบาทในเวทีโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง
               ในการประชุมเส้นทางสายไหมใหม่ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้นำจีนกล่าวยืนยันอีกครั้งว่า ยุทธศาสตร์นี้ไม่ใช่การแผ่ขยายอิทธิพล แต่เป็นการสร้างความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน จีนยังคงยึดมั่นในหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
แม้ว่าหลายประเทศจะให้การตอบรับเป็นอย่างดี แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ายุทธศาสตร์นี้กำลังเผชิญหน้ากับคำถามเรื่องความสมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์ ความคุ้มค่าทางการลงทุน ปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่และสิทธิสภาพนอกอาณาเขต รวมถึงปัญหาสิทธิมนุษยชน ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่สามารถเชื่อมโยงระบบการขนส่งและคมนาคมได้ สร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจได้ แต่จะเชื่อมโยงผู้คนที่แตกต่างกันทั้งทางเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรมได้หรือไม่ แล้วจะสร้างความไว้เนื้อเชื้อใจได้อย่างไร ขอเชิญทุกท่านร่วมกันค้นหาคำตอบที่งานเสวนาวิชาการ "เส้นทางสายไหม ศตวรรษที่ 21 วิกฤตหรือโอกาส" คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น.ที่ห้องสรรพศาสตร์สโมสร ชั้น 2 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

link สำหรับการลงทะเบียน  https://goo.gl/forms/jb5TIP4Qp1MzrnXo1

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประกาศ เรื่อง นิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

                                                           

                                                             ประกาศ                                                                        เรื่อง นิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่อง นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากคุณพิษณุวัชร เจริญพัชรพร ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

                                                            

                                                               ประกาศ
                     เรื่อง นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากคุณพิษณุวัชร เจริญพัชรพร                                                    ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศ เรื่อง นิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข 2 นิสิตชั้นปีที่ 2 - 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

                                                                 

                                                               ประกาศ
                         เรื่อง นิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภท ข 2                                                    นิสิตชั้นปีที่ 2 - 4  ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)ประกาศ เรื่อง นิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

                                                           

                                                                ประกาศ
       เรื่อง นิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560