logo

logo

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประกาศ จากงานกิจการนิสิต เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ุ" ประจำปีการศึกษา 2560
 รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา "ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ุ" ประจำปีการศึกษา 2560 
           จำนวน 1 คน  ได้รับทุนประเภท ก ซึ่งเป็นทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและทุนรายเดือน ได้แก่                        นางสาวเต็มบุญ ผาสุก เลขประจำตัว 594 00816 22 จำนวนเงิน 94,000 บาท 
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่อง เปิดรับนิสิตนักศึกษาเข้ารับการอบรม"Student Workshop for Next-Gen Global Leaders"

เตรียมพร้อมเป็นผู้นำยุคใหม่!!!!!

โอกาสดีๆ สำหรับนิสิตนักศึกษา ป.ตรี  ทุกสาขา ทุกชั้นปี ทุกมหาวิทยาลัย ที่จะได้รับการฝึกอบรมโดย คณาจารย์จาก Institute for Global Law and Policy (IGLP), Harvard Law School


คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ (LawChula) ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)  เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษา เพื่อรับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

“STUDENT WORKSHOP for NEXT-GEN GLOBAL LEADERS”

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561
ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ฟรี ... ตลอดหลักสูตร (1 วันเต็ม)
จบหลักสูตรรับ certificate of attendance และขึ้นชื่อเป็น TIJ-LawChula Youth Network on Rule of Law

30 คนเท่านั้น!!!!

รับสมัครวันนี้ - 16 ธันวาคม

https://goo.gl/forms/mWDpFdqkJfDVEfkx1

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่อง Ragional Commemoration for the International Day the Elimination of Violence against Women 2017


                                                    ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต 
                              เรื่อง  Ragional Commemoration for the International Day
                                      the Elimination of Violence against Women 2017 
                        จาก The Bachelor of Arts in Language and Culture Program (BALAC)
                      International Programme of the Faculty of Arts, Chulalongkorn University 
The Bachelor of Arts in Language and Culture Program (BALAC)
International Programme of the Faculty of Arts, Chulalongkorn University
in collaboration with
UN Women and the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP),
with support from the Australian Government
cordially invite you to attend a public forum and discussion as part of the
Regional Commemoration for the
International Day for the Elimination of
Violence against Women 2017
Date: Monday, 27 November 2017
09:00-11:30 Workshop*
13:00-16:40 Round Table Discussion
Associate Professor Kingkarn Thepkanjana, PhD, Dean of the Faculty of Arts & Director of the BALAC Programme
UNESCAP Representative
Ms. Anna-Karin Jatfors, Deputy Regional Director, UN Women Regional Office for Asia and the Pacific
H.E. Mr Paul Robilliard, Ambassador of Australia to Thailand
9th floor, Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts,
Chulalongkorn University
Free registration
Link: https://goo.gl/forms/jpkZAh5np8FbjXh83
now - 26 November 2017
*Our morning session is already full. Thank you for your interest in the event.
You are welcome to join our afternoon session.

ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่อง หนังสืออักษราฉายาลักษณ์ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่อง หนังสืออักษราฉายาลักษณ์

        จัดทำในโอกาส 100 ปีอักษรศาสตร์ 80 รุ่นอักษรศาสตรบัณฑิต มีประวัติความเป็นมาของคณะ                                                                            ในช่วง100 ปีที่ผ่านมา
               เน้นภาพ และมีทะเบียนอักษรศาสตรบัณฑิตทุกคนตั้งแต่รุ่นที่ 1 รายชื่อบัณฑิต BALAC                                                                      (หลักสูตรป.ตรีนานาชาติ ของคณะ)


                                                            ราคาเล่มละ 800 บาท มีจำหน่ายที่
 • สำนักคณบดี คณะอักษรศาสตร์
 • True Coffee โถงอาคารมหาจักรีสิรินธร
 • ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
 • ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
สามารถสั่งซื้อให้จัดส่งได้ โดยคิดค่าจัดส่งเล่มละ 100 บาท (เป็นเล่มละ 900 บาท)
 1. สั่งซื้อได้โดยโอนเงินมาที่
  ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่ 407-823216-4
  ธ.กสิกรไทย สาขาจามจุรีสแควร์ เลขที่ 024-3-66132-3
  ชื่อบัญชี นาง ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ และ น.ส. เนณุภา สุภเวชย์
 2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ มาที่
  arts100aksara@gmail.com

ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่อง โครงการระดมเงินบริจาคในโอกาส ๑๐๐ ปีอักษรศาสตร์ จุฬาฯ "แทนพระคุณเทวาลัย สู่ศตวรรษใหม่อักษรศาสตร์”

                                                                 ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต
                                            เรื่อง โครงการระดมเงินบริจาคในโอกาส ๑๐๐ ปีอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
                                                           "แทนพระคุณเทวาลัย สู่ศตวรรษใหม่อักษรศาสตร์”

"แทนพระคุณเทวาลัย สู่ศตวรรษใหม่อักษรศาสตร์”

โครงการระดมเงินบริจาคในโอกาส ๑๐๐ ปีอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ในปี ๒๕๖๐  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ใคร่เรียนเชิญพี่น้องชาวอักษรศาสตร์ทุกท่านและทุกรุ่น มาช่วยกันพาคณะอักษรศาสตร์ของเราก้าวไปสู่ศตวรรษใหม่ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันสมทบทุนให้กับโครงการระดมเงินบริจาคในโอกาส ๑๐๐ ปีอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

๑.เพื่อสนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้แก่น้อง ๆ นิสิตอักษรศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือประสบเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ  ในปัจจุบัน คณะฯ ต้องจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนิสิตรวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน เป็นเงินประมาณสามล้านบาทต่อปี   และเมื่อดูแนวโน้มที่ผ่านมา มีนิสิตที่ขาดแคลนเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ  จำนวนเงินทุนการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสรรมาให้คณะนั้นจึงไม่เพียงพอที่จะมอบให้นิสิตเหล่านี้  
หมายเหตุ: นิสิตปริญญาตรีที่ขาดแคลน ๑ คนต้องการทุนการศึกษาปีละ ๘๔,๐๐๐ บาทต่อปี

 ๒.พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการของคณะอักษรศาสตร์ ด้วยการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและอาจารย์กับสถาบันในต่างประเทศ  ในปัจจุบัน นิสิตอักษรศาสตร์ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาแบบแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ต่างประเทศมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ คณะต้องการให้เงินสนับสนุนเป็นบางส่วนเหมือนคณะและสถาบันอื่นๆ แต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ นิสิตที่ไม่มีกำลังทรัพย์จึงไม่มีโอกาสพัฒนาตนเองด้วยการเดินทางไปศึกษาแบบแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ต่างประเทศ

๓.เพื่อเป็นเงินทุนในการบำรุงรักษาอาคาร ระบบ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดของอาคารมหาจักรีสิรินธร ซึ่งเป็นอาคารเพียงแห่งเดียวที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคณะอักษรศาสตร์ในปัจจุบัน 

ชาวอักษรศาสตร์ทุกท่านสามารถ
๑.อ่านรายละเอียดของโครงการได้ที่ https://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/give/
๒.อ่านช่องทางการบริจาคได้ใน e-poster ๒ แผ่นที่ส่งมาด้วย
๓.กรอกใบแสดงความจำนงบริจาคออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/nwRdOMzwzPHeCmJV2​ หรือดาวน์โหลดใบแสดงความจำนงบริจาคได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/doc/donateform.pdf

* ผู้บริจาคเงินให้แก่คณะอักษรศาสตร์โดยตรง สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ ๒ เท่า 
* ผู้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯโดยตรง สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ ๑ เท่า

ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่อง กำหนดพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศุลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                             
                                                        ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต
                      เรื่อง กำหนดพิธีวางพวงมาลาสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
                                 พิธีบำเพ็ญพระราชกุศุลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่อง ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ งานสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ รัชกาลที่ ๙ โดย ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


                                                    ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต
                                      เรื่อง ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ
                                              งานสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ รัชกาลที่ ๙
                              โดย ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง สถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ รัชกาลที่ ๙ 
โดย ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายนนี้
ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา ๑๗.๓๐-๒๐.๐๐ น.

สำรองที่นั่งได้ที่

***ขณะนี้ทางคณะผู้จัดงานได้แก้ไขระบบลงทะเบียนแล้ว
หากท่านใด ไม่สามารถลงทะเบียนได้ก่อนหน้านี้ 
ขอความกรุณาสำรองที่นั่งได้จากลิงก์และ QR Code เดิม 

ขออภัยในความขัดข้องที่เกิดขึ้น และขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ


ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่อง สำนักงานวิทยทรัพยากรขยายเวลาให้บริการพิเศษช่วงสอบปลายภาค

                                                    ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต
                      เรื่อง สำนักงานวิทยทรัพยากรขยายเวลาให้บริการพิเศษช่วงสอบปลายภาค

       สำนักงานวิทยทรัพยากรขยายเวลาให้บริการพิเศษช่วงสอบปลายภาค วันที่ 13 พ.ย. - 15 ธ.ค.60
                             เปิด 24 ชั่วโมง ชั้น 1 และชั้น 2 ให้บริการถึงเที่ยงคืน ชั้น 4 และชั้น 5


วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายชื่อผู้เข้าร่วมทัศนศึกษานิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และพระเมรุมาศรถออกจากคณะเวลา 8.30 น.
(ผู้ที่ต้องการโดยสารไปกับรถคณะ กรุณาระบุให้ชัดเจน)

ผู้ที่สะดวกเดินทางไปเอง ขอให้ไปพบกันที่จุดรวมพลหน้ารถบัสของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะจอดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเวลา 9.30 น. เพื่อตั้งแถวเดินไปยังจุดคัดกรองและรับบัตรผ่านพร้อมกัน
นิสิตแต่งเครื่องแบบนิสิตชุดพิธีการ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ใส่ชุดสุภาพ
กรุณาเข้าชมนิทรรศการและปฏิบัติตนด้วยความสำรวม ตามคำแนะนำที่แนบมาด้วยนี้โดยเคร่งครัด
เมื่อชมนิทรรศการครบ 1 ชั่วโมงและคืนบัตรเข้าชมแล้ว ให้มารวมตัวกันที่ด้านนอกของจุดคืนบัตร(บริเวณตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง) เพื่อรอรถบัสมารับกลับมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์จากงานกิจการนิสิต เรื่อง ข้อฏิบัติในการแต่งกายสำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร

ข้อควรปฏิบัติในการแต่งกาย สำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 สุภาพบุรุษ
 ๑. สวมเสื้อมีแขน งดสวมเสื้อแขนกุด เสื้อกล้าม เสื้อเอวลอย เสื้อรัดรูป เสื้อผ้าเนื้อโปร่งบาง
๒. สวมกางเกงขายาว ไม่รัดรูป ไม่ขาดวิ่น งดกางเกงขาสั้น กางเกงขาสามส่วน กางเกงยีนส์ (อนุโลมในกรณีกางเกงยีนส์ดำ ไม่ฟอก ไม่ขาด ไม่รัดรูป)
๓. สวมรองเท้าแบบสุภาพ งดสวมรองเท้าแตะ รองเท้าฟองน้ำ

สุภาพสตรี
๑. สวมเสื้อมีแขน งดสวมเสื้อแขนกุด เสื้อกล้าม เสื้อเอวลอย เสื้อเกาะอก เสื้อรัดรูป เสื้อผ้าเนื้อโปร่งบาง คอเสื้อคว้านลึก
๒. สวมกระโปรงยาวคลุมเข่า ไม่รัดรูป ไม่ผ่าสูง หรือสวมผ้าซิ่น ผ้าพื้นถิ่น งดการสวมเสื้อผ้าเนื้อผ้าโปร่งบาง หรือกางเกงขายาวสุภาพ ไม่รัดรูป ไม่ขาดวิ่น งดกางเกงขาสั้น กางเกงขาสามส่วน กางเกงยีนส์ (อนุโลมในกรณีกางเกงยีนส์ดำ ไม่ฟอก ไม่ขาด ไม่รัดรูป)
๓. สวมรองเท้าแบบสุภาพ งดสวมรองเท้าแตะ รองเท้าฟองน้ำ

*นิสิตอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวมเครื่องแบบพิธีการ

การปฏิบัติตนขณะอยู่ในบริเวณพื้นที่จัดนิทรรศการ
 ๑. ไม่แตะต้อง หรือสัมผัส พระเมรุมาศ ตลอดจนสิ่งที่นำมาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็นงานประณีตศิลป์ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ฯลฯ ภายในบริเวณพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ยกเว้นนิทรรศการสัมผัสซึ่งจัดสำหรับผู้พิการทางสายตาเท่านั้น
๒. ไม่ดึง เด็ด เหยียบ หรือสร้างความเสียหาย แก่ไม้ดอก ไม้ประดับ ตลอดจนพันธุ์พืช ภายในและบริเวณโดยรอบพื้นที่จัดนิทรรศการ
๓. ถ่ายรูปในพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับถ่ายรูปเท่านั้น
๔. ทิ้งขยะในบริเวณที่จัดให้เท่านั้น